Przedszkole Miejskie w Kowalu
ul. Piwna 20
87-820 Kowal
tel. (054) 2842375
e-mail: przedszkole@kowal.eu