Grupa „3-latki”
nauczyciel- wychowawca: Anita Jankowska
Drugi nauczyciel – Martyna Pruszkiewicz

Grupa „4-latki”
nauczyciel- wychowawca: Julita Chrobocińska
Drugi nauczyciel- Barbara Zakrzewska

Grupa „5-latki”
nauczyciel- wychowawca: Maja Sylwerska
Drugi nauczyciel- Małgorzata Woźniak

Grupa „0-dojeżdżająca”

nauczyciel- wychowawca: Marzena Strucińska

Grupa „0-całodzienna”
nauczyciel- wychowawca: Magdalena Golon
Drugi nauczyciel- Małgorzata Woźniak