Dyrektor przedszkola – mgr Barbara Zakrzewska

Nauczyciele:
mgr Julita Chrobocińska
mgr Anita Jankowska
mgr Magdalena Golon
mgr Martyna Pruszkiewicz
mgr Małgorzata Woźniak
mgr Maja Sylwerska
mgr Marzena Strucińska

Zajęcia dodatkowe:
j. angielski–mgr Beata Jandy-Koślińska
Logopedia- mgr Justyna Sztypka

Pracownicy obsługi:
Katarzyna Zimecka- intendent
Magdalena Ziemba – kucharka
Barbara Kozierowska – woźna
Ewa Nowacka – woźna