6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Sytuacje edukacyjne z grupką i indywidualnie.

8:00-8:15 Zestaw ćwiczeń porannych

8:15- 8:30 Czynności higieniczno-porządkowe

8:30- 8:50 Śniadanie

8:50- 9:00 Czynności higieniczno-porządkowe

9:00- 10:00 Sytuacje edukacyjne z całą grupą

10:00- 10:30 II śniadanie

10:30- 12;15 Zabawy na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze), sytuacje edukacyjne z grupką dzieci i indywidualnie. Zabawy tematyczne, ruchowe,  dydaktyczne, konstrukcyjne.

12:15-12:25 Czynności higieniczno-porządkowe

12:25- 13:00 obiad

13:00- 13:15 Czynności higieniczno-porządkowe

13:15-13:30 Słuchanie opowiadań, bajek, ćwiczenia relaksacyjne

13:30- 16:00 Zabawy dydaktyczne, badawcze, ćwiczenia graficzne. Utrwalenie wiadomości. Sytuacje edukacyjne z grupką dzieci i indywidualnie.